Om oss

Storvreta barnloppis arrangeras helt ideellt, en gång på våren och en gång på hösten varje år. Vi som är funktionärer på loppisen är en grupp föräldrar som vill underlätta för andra att hitta bra kläder och saker till sina barn, till låga priser. Det är också ett tillfälle att rensa barnens garderober och tjäna en slant genom att sälja sina saker vidare. Vi tycker att barnkläder håller för många barn och vill medverka till återbruk av barnartiklar.

Intresset och engagemanget har varit stort

I början av 2014 föddes tanken på att anordna en klädbytardag i Storvreta. Konceptet fanns på många andra platser i länet och vi såg att intresset var stort kring att köpa och sälja begagnat till våra barn. Vi ansåg att Storvreta borde ha ett tillräckligt stort underlag av barnfamiljer för att det skulle kunna genomföras lokalt. Frågan ställdes i den lokala Facebook gruppen och några dagar senare hade en grupp mammor en första träff på biblioteket. Två månader senare genomfördes den första barnloppisen med ca: 50 personer som fick lämna in varor till försäljning. Till vår hjälp hade vi 14 funktionärer som kämpade hårt med att iordningställa allt och sköta kassorna som då var helt manuella och med enbart kontanter. 

Till hösten 2014 vågade vi öka både antalet säljare och funktionärer. Men då insåg vi att det inte var hållbart med ett kassasystem där vi räknade på miniräknare, flyttade frystejp från sålda varor till plastfickor för att sen sortera tejpbitarna efteråt och summera allt med miniräknare. Kötiderna blev långa och arbetsinsatsen för våra funktionärer efter stängning blev för hög.

Löpande förbättringar

Till tredje loppisen, i mars 2015, hade vi tagit fram ett Excelbaserat kassasystem. Nu öppnade vi upp fler kassor och fick tillgång till ytterligare ett rum i Församlingsgården. Detta gjorde att trängseln i lokalerna minskade och köerna till kassorna flöt på fint.

Vi har varit väldigt lyhörda för förslag till förändringar och förbättringar. Efter varje genomförd loppis har vi skickat ut enkätundersökningar till säljare, funktionärer och besökare. Genom dessa såg vi att efterfrågan på att kunna betala med Swish ökade för varje år. Till hösten 2016 kunde vi äntligen erbjuda Swish som betalningsmetod vilket 64% nappade på och var mycket nöjda med. Idag ligger andelen Swish betalningar på över 90%. 

För oss är det viktigt att göra gott på många olika sätt. Att handla begagnat till våra barn besparar både plånbok och miljö. Allt ekonomiskt överskott väljer vi dessutom att skänka till välgörande ändamål. Överskottet går till Act Svenska kyrkan och deras projekt med Mentormammor i Etiopien, Sydafrika och Eswatini.

De varor som säljarna önskar skänka vidare ser vi till att de hämtas av någon välgörande organisation. Senast gångerna har det varit Erikshjälpen som tacksamt hämtar och ser till att de används på bästa sätt. 

Vi blir en ideell förening

Våren 2018 startas den ideella föreningen Storvreta barnloppis. Den största fördelen för oss med en förening är att vi kan ha ett eget Swish nummer och bankkonto och slipper ha det kopplat till någons privata.

Det som föddes som en dröm om en lokal klädbytardag 2014 blev så lyckat och vi är säkra på att konceptet kommer att finnas kvar i många år framöver. 

Från våra stadgar:
”Syftet med föreningen är att främja återbruk samt att stödja välgörenhet. Detta uppnås via arrangemang av barnloppis där privatpersoner får möjlighet att sälja och köpa begagnade kläder, leksaker och andra artiklar som kan användas av barn och föräldrar.
 Storvreta barnloppis är en icke vinstdrivande förening, allt ekonomiskt överskott skänks till välgörenhet.

Storvreta barnloppis i siffror

Förutom att följa upp varje genomförd loppis med enkäter tycker vi även om att se på statistiken kring besökare, försäljning, prisbilden mm.

Säljare: ca 95 st
Funktionärer: ca 30 st
Betalande i kassorna: ca 450 st
Sålda varor: ca 7000 st
75% av varorna som säljs kostar under 20 kr
90% av besökarna betalar med Swish 
Säljarna får i medel 80 st varor sålda
Efter varje loppis kan vi skänka ca 15.000 kr till Act Svenska kyrkan.

Hjälp oss bli ännu bättre

Vi strävar efter att utveckla konceptet lite mer för varje gång. Har du några bra idéer till förbättringar så tveka inte att kontakta oss.

Se menyn ovan för mer information om att köpa och sälja på Storvreta barnloppis. Hör av dig via kontaktformuläret om du undrar något. Du kan också kommunicera med oss via vår Facebooksida Storvreta barnloppis.

Varma hälsningar,
Styrelsen för Storvreta barnloppis