Om oss

Storvreta barnloppis arrangeras helt ideellt, en gång på våren och en gång på hösten varje år. Vi som är funktionärer på loppisen är en grupp föräldrar som vill underlätta för andra föräldrar att hitta bra kläder och saker till sina barn, till låga priser. Det är också ett tillfälle att rensa barnens garderober och tjäna en slant genom att sälja sina saker vidare. Vi tycker att barnkläder håller för många barn och vill medverka till återbruk av barnartiklar.

Föreningen Storvreta barnloppis

Föreningen Storvreta barnloppis bildades i april 2018. Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Krav för medlemskap är att man ska ha arbetat vid minst två av oss arrangerade loppisar under de senaste två åren. Alla medlemmar har röst- och motionsrätt.

Syftet med föreningen är att främja återbruk samt att stödja välgörenhet. Detta uppnås via arrangemang av barnloppis där privatpersoner får möjlighet att sälja och köpa begagnade kläder, leksaker och andra artiklar som kan användas av barn och föräldrar. Storvreta barnloppis är en icke vinstdrivande förening, allt ekonomiskt överskott skänks till välgörenhet.

Från Storvreta barnloppis stadgar

Medlemsmöten hålls cirka fyra gånger per år, oftast i samband med att en barnloppis genomförs. Årsmöte genomförs årligen före april månads utgång. Styrelsen ska bestå av en ordförande, minst tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsen väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare samt övriga ansvarsområden

Välgörenhet och återbruk är viktigt för oss

För Storvreta barnloppis är det viktigt att göra gott på många olika sätt. Att handla begagnat till våra barn är bra för både plånboken och miljön. Allt ekonomiskt överskottet går till Act Svenska kyrkan.

De varor som säljarna önskar skänka vidare hämtas av Erikshjälpen i Uppsala. Varorna säljs sedan i butik och kommer till användning och glädje för andra familjer – ett återbruk som vi älskar.

Storvreta barnloppis i siffror

Storvreta barnloppis älskar statistik och följer upp på den efter varje loppis för att hitta optimala nivåer och hela tiden utvecklas. Vi har statistik kring besökare, försäljning, prisbilden mm.

  • Säljare: ca 100 st
  • Funktionärer: 35-40 st
  • Betalande i kassorna: ca 500 st
  • Sålda varor: ca 9000 st
  • 65% av varorna som säljs kostar under 20 kr
  • 98% av besökarna betalar med Swish 
  • Säljarna får i medel 90 varor sålda
  • Efter varje loppis kan vi skänka ca 40.000 kr till Act Svenska kyrkan.

Historia och vision

I början av 2014 föddes tanken på att anordna en klädbytardag i Storvreta. Konceptet fanns på många andra platser i länet och vi såg att intresset var stort kring att köpa och sälja begagnat till våra barn. Vi ansåg att Storvreta borde ha ett tillräckligt stort underlag av barnfamiljer för att det skulle kunna genomföras lokalt. Frågan ställdes i den lokala Facebook gruppen och några dagar senare hade en grupp mammor en första träff på biblioteket. Två månader senare genomfördes den första barnloppisen med ca: 50 personer som fick lämna in varor till försäljning. Till vår hjälp hade vi 14 funktionärer som kämpade hårt med att iordningställa allt och sköta kassorna som då var helt manuella och med enbart kontanter. 

Till hösten 2014 vågade vi öka både antalet säljare och funktionärer. Men då insåg vi att det inte var hållbart med ett kassasystem där vi räknade på miniräknare, flyttade frystejp från sålda varor till plastfickor för att sen sortera tejpbitarna efteråt och summera allt med miniräknare. Kötiderna blev långa och arbetsinsatsen för våra funktionärer efter stängning blev för hög.

Löpande förbättringar

Till tredje loppisen, i mars 2015, hade vi tagit fram ett Excelbaserat kassasystem. Nu öppnade vi upp fler kassor och fick tillgång till ytterligare ett rum i församlingshemmet. Detta gjorde att trängseln i lokalerna minskade och köerna till kassorna flöt på fint.

Storvreta barnloppis har varit väldigt lyhörda för förslag till förändringar och förbättringar. Efter varje genomförd loppis har vi skickat ut enkätundersökningar till säljare, funktionärer och besökare. Genom dessa såg vi att efterfrågan på att kunna betala med Swish ökade för varje år. Till hösten 2016 kunde vi äntligen erbjuda Swish som betalningsmetod vilket 64% nappade på och var mycket nöjda med. Idag ligger andelen Swishbetalningar på över 98%. 

Storvreta barnloppis blir en ideell förening

Våren 2018 startas den ideella föreningen Storvreta barnloppis. Den största fördelen för oss med en förening är att vi kan ha ett eget Swishnummer och bankkonto och slipper ha det kopplat till någons privata konton.

Det som föddes som en dröm om en lokal klädbytardag 2014 blev så lyckat och vi är säkra på att konceptet kommer att finnas kvar i många år framöver. 

Konceptet utökas med promenadloppis

När coronapandemin slår till 2020 ställde vi precis som många andra in verksamheten helt. Under våren 2021 när det fortfarande inte var säkert att genomföra ordinarie verksamhet blir längtan efter loppis för stor för oss i arbetsgruppen. Vi börjar då klura på alternativ där alla är utomhus och vi kan sprida ut besökarna. Vi kommer fram till att den bästa lösningen är att alla som vill sälja ordnar sin egen loppis hemma på gården och att vi hjälper till med att bestämma datum och erbjuda alla att vara med på en gemensam loppiskarta.

Vi hoppades på ett 20-tal anmälningar men hade 68 registrerade loppisar till promenadloppisen i juni och 80 loppisar till evenemanget i augusti. Det blev helt enkelt en succé och något vi inte kan sluta erbjuda. Vi fortsätter därför att anordna både promenadloppisar runtom i Storvreta och ordinarie klädbytardagar i församlingshemmet varje år.

Hjälp oss att bli ännu bättre

Vi strävar efter att utveckla konceptet lite mer för varje gång. Har du några bra idéer till förbättringar så tveka inte att kontakta oss.

Se menyn ovan för mer information om att köpa och sälja på Storvreta barnloppis. Hör av dig via kontaktformuläret om du undrar något. Du kan också kommunicera med oss via vår Facebooksida Storvreta barnloppis.

Varma hälsningar,
Styrelsen för Storvreta barnloppis

Rulla till toppen