Arkiv

Varför byter ni inte till en större lokal?

Vi är mycket glada över vårt samarbete med Ärentuna församling. De lånar ut lokalerna gratis till oss och ser till att ni besökare kan köpa korv utanför och få information om församlingens verksamheter.

Vi behöver ha tillgång till lokalen från fredag 14.00 till lördag 20.00 och det är inte lätt att hitta tillgängliga lokaler så många timmar. Alternativet är matsal eller gymnastiksal. Dessa är svåra att boka så många timmar, de kostar pengar att hyra, golv måste många gånger täckas och bord hyras och transporteras dit. Andra lokaler innebär helt enkelt merkostnader och extra arbete för funktionärerna.

Vart går det ekonomiska överskottet?

Tillsammans med Ärentuna församling väljer vi ut ett ändamål att skänka det ekonomiska överskottet till. Vi i arbetsgruppen för Storvreta barnloppis är väldigt tacksamma för att vi får vara i kyrkans lokaler och bidrar därför gärna till något gott ändamål i samråd med kyrkan. Det ekonomiska överskottet går till Act Svenska kyrkan som arbetar  långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt vid katastrofer.

Vad har loppisen för omkostnader?

Vi håller omkostnaderna mycket låga. Det som ändå kostar är visst förbrukningsmaterial, som papper, tejp, sopsäckar och påsar. Vi har också köpt in klädställningar, skoställ och reflexvästar. Vi har även små kostnader för utskrift av affischer, samt en årlig kostnad för denna webbplats. Inga pengar sparas från en loppis till nästa utan allt överskott går till Act Svenska kyrkan

Hur många loppisar arrangerar Ni?

Vi arrangerar två loppisar per år. Vårloppisen brukar vara i slutet av mars eller i början på april och höstloppisen i slutet av september. Loppisarna har temainriktning mot kommande klädsäsong.

Under pandemin införde vi även konceptet Promenadloppis som ett alternativ till de traditionella loppisarna. Promenadloppisarna blev mycket uppskattade så det är något som vi fortsätter att erbjuda en karta till varje sommar.