Varför får jag inte välja fler kategorier vid registreringen?

Vi förstår att man som säljare önskar att man kunde ange fler kategorier. Kategorierna är dock till för att underlätta för köparna när de planerar sin promenad på bästa sätt. Tack vare kategorierna kan en köpare välja att enbart visa loppisar av en viss kategori och på så sätt få en tydligare överblick.

Som säljare anger du den kategori som stämmer bäst överens med de varor som du planerar att sälja. Sen har du möjligheten att i den beskrivande texten lägga till att du säljer från andra kategorier också.