Varför delar ni inte upp Storvreta i mindre delar och har loppisar för olika områden på olika dagar?

Storvreta är stort och som besökare är det omöjligt att hinna runt till samtliga loppisar under de fem timmar som evenemanget pågår. För Storvreta barnloppis innebär det en del jobb med att erbjuda loppiskartan två gånger varje sommar och sprida dessa evenemang. Vi mäktar inte med att erbjuda det ännu fler gånger uppdelat på olika områden.

Istället för att dela upp Storvreta i mindre områden uppmanar vi alla säljare att vara noggranna med sin sina beskrivningar. Det gör att besökarna kan planera sin promenad bättre och besöka relevanta säljare.