Kan jag göra ändringar beskrivningen som gjordes i samband med registreringen?

Det går bra att skicka in en uppdatering av din beskrivning innan loppisen. För att helt säkert hinna få med ändringen i loppiskartan måste vi få den uppdaterade texten senast 23:00 på torsdagen innan loppisdagen.

Enklast är att svara på det bekräftelsemejl som du erhöll när du registrerade dig. Tänk på att även din uppdaterade beskrivning måste hålla sig inom den uppsatta begränsningen på 200 tecken.