Arkiv

Kan jag göra ändringar beskrivningen som gjordes i samband med registreringen?

Det går bra att skicka in en uppdatering av din beskrivning innan loppisen. För att helt säkert hinna få med ändringen i loppiskartan måste vi få den uppdaterade texten senast 23:00 på torsdagen innan loppisdagen.

Enklast är att svara på det bekräftelsemejl som du erhöll när du registrerade dig. Tänk på att även din uppdaterade beskrivning måste hålla sig inom den uppsatta begränsningen på 200 tecken.

Finns det något maxantal för hur många hushåll som får sälja?  

Vi har inte satt någon gräns för hur många adresser som får finnas med på loppiskarten. Under 2021 landade det på 70-80 registrerade adresser för de två tillfällena som anordnades.

Vi är medvetna om att konkurrensen är stor och uppmanar därför alla säljare att lägga extra krut på den beskrivande text som anges vid registrering. Texten är till stort hjälp för alla köpare som planeras sin promenad.

Hur marknadsför ni promenadloppisen?

Inför varje promenadloppis skapas ett evenemang på Facebook. Detta delar vi i Storvreta gruppen på Facebook så att det dyker upp bland kommande evenemang i närheten. Vi gör även några inlägg i andra lokala grupper på Facebook.

Hjälp oss gärna dela och på olika sätt sprida evenemanget i era nätverk samt i olika köp- och säljgrupper som ni är med i.

För att inte Storvretagruppen ska svämmas över av inlägg från alla enskilda loppisar under dagarna då det är promenadloppis så kommer vi att starta en gemensam säljtråd. Vi hoppas då att varje enskild loppis lägger sina bilder i den tråden och anger vilken adress det gäller.

Vi uppmuntrar även till att göra inlägg på Instagram och märka dem med hashtaggen #storvreta samt vilken adress det avser. På så vis hittar besökarna era inlägg och vi ser att det händer trevliga saker i Storvreta.

Varför ordnar ni inte backluckeloppis på en gemensam plats?

Konceptet promenadloppis började vi med under pandemin 2021. Då som ett alternativ till vår traditionella barnloppis och ett säkrade sätt att sprida ut besökarna. Konceptet blev mycket uppskattat och något som vi vill fortsätta med.

Att alla ordnar sin egen loppis på innergård eller garageuppfart öppnar upp för fler att kunna vara med. Det kräver inte att man har tillgång till bil, det är gratis för alla säljare och bättre för miljön.

Att arrangera en bakluckeloppis på en grusplan eller liknade kräver också mer av Storvreta barnloppis. Det krävs tillstånd från markägare samt från polis. Vi förväntas även stå för säkerheten samt erbjuda toaletter och möjligheter till att köpa lunch.

Vid promenadloppis erbjuder Storvreta barnloppis samordning av dag och tid samt möjligheten att synas på en karta. Varje säljare anordna sen sin egen loppis.

Varför delar ni inte upp Storvreta i mindre delar och har loppisar för olika områden på olika dagar?

Storvreta är stort och som besökare är det omöjligt att hinna runt till samtliga loppisar under de fem timmar som evenemanget pågår. För Storvreta barnloppis innebär det en del jobb med att erbjuda loppiskartan två gånger varje sommar och sprida dessa evenemang. Vi mäktar inte med att erbjuda det ännu fler gånger uppdelat på olika områden.

Istället för att dela upp Storvreta i mindre områden uppmanar vi alla säljare att vara noggranna med sin sina beskrivningar. Det gör att besökarna kan planera sin promenad bättre och besöka relevanta säljare.