Promenadloppis i Storvreta

Promenadloppis började Storvreta barnloppis med under pandemiåret 2021. Det blev en stor succé och vi beslutade därför att utöka den ordinarie verksamheten med att erbjuda en karta till gemensam promenadloppis två gånger varje sommar. Hittills har vi haft 70-90 registrerade adresser vid varje promenadloppis.

Promenadloppisar 2023: 17 juni och 19 augusti, kl 10.00-15.00

Röd markering = Varor för 0-4 år + ammande/gravid, Blå markering = varor för 5-15 år, Grön markering = varor för hus, hem och trädgård.

Klicka upp kartan stort i din dator eller mobil. Då ser du adresserna och kan även läsa kortare beskrivningar av vad som säljs på just den adressen.

Hur promenadloppisen fungerar

Promenadloppis innebär enskilda loppisar på garageuppfarter och innergårdar som genomförs samtidigt runt om i Storvreta. För köparna innebär detta en möjlighet att fynda vid flera loppisar på kort tid och samtidigt få lite motion och frisk luft.

Säljarna ansvarar själva för prissättning, skyltning/marknadsföring och att skicket på varorna är okej. Storvreta barnloppis står endast för att samordna dag och tid samt för att presentera alla säljarna på en karta. Kartan publiceras på denna sida och kommer även spridas via Storvreta Barnloppis på Facebook.

Registrera din adress på loppiskartan, 17 juni 2022

Sugen på att ordna en egen loppis utanför ditt hus under den stora loppispromenaden? Registrera din loppis och adress genom att fylla i formuläret. För att underlätta för köparna att hitta vad de söker i det stora utbudet av individuella loppisar uppmanar vi dig att lägga tid på att skiva en utförlig beskrivning av vad du säljer och ge några exempel som kan locka kunder. Du behöver också välja den kategori som huvuddelen av dina varor tillhör:

 • Barn 0-4 år, ink. gravid och ammande
 • Barn 5-15 år
 • Hus, hem och trädgård
 • Beskriv utförligt och lockande vad du säljer. Texten kan vara avgörande för att få besökare till just din loppis. Informationen visas när man trycker på symbolerna på kartan.

Vid ordinarie barnloppis går huvuddelen av förtjänsten till Act Svenska kyrkan och fokusområdet Jämställdhet och hälsa. Vi uppmuntrar såväl säljare och köpare att ge en frivillig registreringsavgift eller gåva till Act Svenska kyrkans viktiga arbete.

Swisha registreringsavgift och gåva till 9001223


Vanliga frågor om promenadloppisen

Sälja

Det kostar inget att vara med på promenadloppisen. Vid de vanliga barnloppisarna som anordnas i församlingshemmet höst och vår brukar vi skänka allt ekonomiskt överskott till Act Svenska kyrkan. Vi uppmuntrar både säljare och köpare att skänka en valfri registreringsavgift eller gåva till Act Svenska kyrkan. Swishnumret är 900 1223.

Under 2021 och 2022 försökte vi begränsa promenadloppisen till att i huvudsak vara barnrelaterade saker. Dock förstod vi att intresset för att sälja annat var stort. Därför testar vi nu under 2023 att införa en ny kategori vid registreringen “Hus, hem och trädgård”. Försök vara tydlig i din beskrivning vad det är du avser att sälja.

Behöver du stänga din loppis lite tidigare eller vill hålla öppet längre? Använd din beskrivande text till att lägga till information om avvikande öppettider. Om inget anges så utgår besökare från att du har öppet 10:00-15:00.

Vid tidigare promenadloppisar har vi märkt att de gator/områden som har många registrerade loppisar också får fler besökare. Det hänger ihop med att man som besökare inte hinner runt till alla utan måste prioritera. Prioriteringen görs dels utifrån hur många relevanta loppisar som finns i närheten samt utifrån vad säljare skrivit i sin presentation. Har du många intressanta varor så kan vara värt en liten omväg.

Vi rekommenderar dock alla att försöka få med fler säljare på samma gata eller område. Om du ser på kartan att du verkar vara ensam i din del av samhället, så vill vi tipsa om att höra med en vän som bor där det finns fler loppisar i närheten om ni kan stå tillsammans.

Det går jättebra att gå ihop några vänner på en adress och sälja. Ofta blir det trevligare att stå tillsammans och kan locka fler köpare om de bara behöver gå till en adress. Skicka in var sin registrering till samma adress så kan ni välja egna kategorier och unika beskrivningar.

Det är upp till varje säljare om man vill genomföra loppisen även om vädret skulle bli dåligt. Om du som säljare väljer att ställa in din loppis är det viktigt att du meddelar oss så att vi kan ta bort er adress från kartan.

 • Se till att få med flera säljare på samma gata eller gå ihop några familjer på en gård så att det blir fler loppisar som lockar på ett ställe.
 • Lägg ner tid på era beskrivningar över vad ni säljer. Försök vara detaljerade och ta med de varor som ni tror att många är intresserade av.
 • Använd flera bord och klädställningar så att det är lätt att överskåda det ni säljer.
 • Ha en tydlig prismärkning så att köparna inte behöver gå fram och fråga er om priset hela tiden.
 • Lägg upp varorna tydligt så behöver köparna inte lyfta på för många varor i onödan eller leta runt i osorterade lådor.
 • Uppmuntra till betalning via Swish. Sätt upp flera tydliga lappar med swishnumret så att köparna inte behöver trängas kring en lapp eller fråga er om numret.  Skapa gärna en qr-kod till er nummer så blir det ännu enklare. Läs om hur ni skapar en qr-kod.
 • Lägg gärna upp bilder från er loppis i det evenemang på Facebook som är kopplat till aktuell promenadloppis. Bild och text kan läggas in under diskussion. Många åker till Storvreta från Uppsala denna dag så om du vill nå fler är evenemanget att föredra framför lokala köp- och säljgrupper.

Det är helt upp till dig som säljare om du också vill sälja fika eller erbjuda något matigare. Ange i så fall detta i din beskrivande text.

Om du säljer fika eller annat ätbart, tänk då också på hur du distribuerar detta och om du kan erbjuda möjlighet till handtvätt. 

Vi har testat oss fram och sett att man får in mycket text på 200 tecken. Vi önskar att man som säljare lägger ner extra tid vid sin beskrivning och verkligen funderar kring vilka varor man vill lyfta fram lite extra. Din beskrivning kan vara avgörande för att besökare ska komma till just din loppis. Många besökare studerar beskrivningarna väldigt noga och lägger upp sin loppispromenad utifrån dem.

Vi förstår att man som säljare önskar att man kunde ange fler kategorier. Kategorierna är dock till för att underlätta för köparna när de planerar sin promenad på bästa sätt. Tack vare kategorierna kan en köpare välja att enbart visa loppisar av en viss kategori och på så sätt få en tydligare överblick.

Som säljare anger du den kategori som stämmer bäst överens med de varor som du planerar att sälja. Sen har du möjligheten att i den beskrivande texten lägga till att du säljer från andra kategorier också.

Det går bra att skicka in en uppdatering av din beskrivning innan loppisen. För att helt säkert hinna få med ändringen i loppiskartan måste vi få den uppdaterade texten senast 23:00 på torsdagen innan loppisdagen.

Enklast är att svara på det bekräftelsemejl som du erhöll när du registrerade dig. Tänk på att även din uppdaterade beskrivning måste hålla sig inom den uppsatta begränsningen på 200 tecken.

Vi har inte satt någon gräns för hur många adresser som får finnas med på loppiskarten. Under 2021 och 2022 landade det på 70-90 registrerade adresser vid varje tillfälle.

Vi är medvetna om att konkurrensen är stor och uppmanar därför alla säljare att lägga extra krut på den beskrivande text som anges vid registrering. Texten är till stort hjälp för alla köpare som planeras sin promenad.

Inför varje promenadloppis skapas ett evenemang på Facebook. Detta delar vi i Storvreta gruppen på Facebook så att det dyker upp bland kommande evenemang i närheten. Vi gör även några inlägg i andra lokala grupper på Facebook.

Hjälp oss gärna dela och på olika sätt sprida evenemanget i era nätverk samt i olika köp- och säljgrupper som ni är med i.

För att inte Storvretagruppen på Facebook ska svämmas över av inlägg från alla enskilda loppisar under dagarna då det är promenadloppis uppmanar vi dig att göra inlägg med bilder och adress under diskussion i Loppisens evenemang istället. På så vis nås även hitresta personer av inlägget också.

Konceptet promenadloppis började vi med under pandemin 2021. Då som ett alternativ till vår traditionella barnloppis och ett säkrade sätt att sprida ut besökarna. Konceptet blev mycket uppskattat och något som vi vill fortsätta med.

Att alla ordnar sin egen loppis på innergård eller garageuppfart öppnar upp för fler att kunna vara med. Det kräver inte att man har tillgång till bil, det är gratis för alla säljare och bättre för miljön.

Att arrangera en bakluckeloppis på en grusplan eller liknade kräver också mer av Storvreta barnloppis. Det krävs tillstånd från markägare samt från polis. Vi förväntas även stå för säkerheten samt erbjuda toaletter och möjligheter till att köpa lunch.

Vid promenadloppis erbjuder Storvreta barnloppis samordning av dag och tid samt möjligheten att synas på en karta. Varje säljare anordna sen sin egen loppis.

Storvreta är stort och som besökare är det omöjligt att hinna runt till samtliga loppisar under de fem timmar som evenemanget pågår. För Storvreta barnloppis innebär det en del jobb med att erbjuda loppiskartan två gånger varje sommar och sprida dessa evenemang. Vi mäktar inte med att erbjuda det ännu fler gånger uppdelat på olika områden.

Istället för att dela upp Storvreta i mindre områden uppmanar vi alla säljare att vara noggranna med sin sina beskrivningar. Det gör att besökarna kan planera sin promenad bättre och besöka relevanta säljare.

Köpa

Det är många loppisar och det är omöjligt för dig som köpare att hinna besöka dem alla. Fundera på vad du framförallt är ute efter och skriv en inköpslista. Studera sen kartan och de beskrivningar som säljarna har angett. Utifrån detta bör du sen kunna planera hur du bäst går eller cyklar runt för att hinna besöka så många som möjligt under fem timmar.

Det finns gott om parkeringar i Storvreta och det är gratis att parkera. Utgå ifrån hur du vill lägga upp din promenad och studera kartan för att hitta passande parkeringsplats.

Det finns till exempel parkeringar vid skolor och förskolor, i centrum, vid idrottsplatsen, vid handelsknuten och i nära anslutning till många gator.

Några av säljarna brukar sälja lite fika vid sin loppis. Vilka som gör det framgår av deras beskrivningar. I Storvreta finns flera restauranger som erbjuder lunch.

För något enklare att köpa med sig finns även Ica solen och Coop Storvreta.

Övrigt

Kartan är skapad via Mina kartor, ett gratis verktyg som Google erbjuder. Man behöver ett konto hos Google och sen är det bara att börja skapa en egen karta som man sen kan dela med andra.

Loppiskartan innehåller tre lager (ett för varje kategori). Vi har den placerat varje adress under specifikt lager beroende på den säljkategori som de valt. För att det ska bli extra tydligt har varje adress inom ett visst lager tilldelats färg och symbol. Det gör det enkelt att visa enbart ett lager åt gången.