Promenadloppis i Storvreta

Pandemin medförde att Storvreta barnloppis ställde in tre ordinarie barnloppisar. Men lördagen den 5 juni 2021 testade vi ett nytt koncept som var anpassat till rådande restriktioner och rekommendationer. Det blev en promenadloppis med 68 stycken privata barnloppisar på garageuppfarter och innergårdar runtom i Storvreta. Storvreta barnloppis samordnade dagen och tiden samt erbjöd synlighet på en interaktiv karta. Alla som ville synas på kartan registrerade sig med adress och en kort beskrivning av vad de skulle sälja på denna webbsida. Köparna kunde sen planera sin loppispromenad med hjälp av säljarnas beskrivningar och kartan lättillgänglig i telefonen.

Ett stort Tack till alla säljare och köpare som gjorde denna promenadloppis möjlig och mycket uppskattad. Både säljare och köpare vittnar om att dagen blev mycket lyckad. Storvreta barnloppis utvärderar nu om detta är ett koncept som vi kommer att fortsätta erbjuda även efter att vi återgått till att ordna barnloppis i församlingsgården höst och vår.

Vid ordinarie barnloppis går huvuddelen av förtjänsten till Act Svenska kyrkan och deras projekt med att utbilda mentormammor i Etiopien, Sydafrika, Eswatini och Egypten. Vi uppmuntrar såväl säljare och köpare att donera en frivillig gåva till detta viktiga arbete. Det går även bra att swisha gåvan till 9001223 (märk gåvan med mentormamma).

Skärmklipp på deltagande hushåll vid promenadloppisen 5 juni 2021.

Blå markering = mest stora storlekar, Röd markering = mest små storlekar, Gul markering = mest leksaker, sport & övrigt.