Varför byter ni inte till en större lokal?

Vi är mycket glada över vårt samarbete med Ärentuna församling. De lånar ut lokalerna gratis till oss och ser till att ni besökare kan köpa korv utanför och få information om församlingens verksamheter.

Vi behöver ha tillgång till lokalen från fredag 14.00 till lördag 20.00 och det är inte lätt att hitta tillgängliga lokaler så många timmar. Alternativet är matsal eller gymnastiksal. Dessa är svåra att boka så många timmar, de kostar pengar att hyra, golv måste många gånger täckas och bord hyras och transporteras dit. Andra lokaler innebär helt enkelt merkostnader och extra arbete för funktionärerna.