Vad händer med de varor som inte säljs?

Alla varor som inte säljs återlämnas till respektive säljare. Säljarna har dock möjlighet att skänka varorna till välgörande ändamål.