Vad händer med de varor som inte säljs?

De varor som inte säljs återlämnas till respektive säljare. Säljarna har dock möjlighet att skänka alla eller vissa osålda varor till välgörande ändamål. Erikshjälpen i Uppsala hämtar alla de varor som säljarna vill donera vidare.