Hur många loppisar arrangerar Ni?

Vi arrangerar två loppisar per år. Vårloppisen brukar vara i slutet av mars eller i början på april och höstloppisen i slutet av september. Loppisarna har temainriktning mot kommande klädsäsong.

Under pandemin införde vi även konceptet Promenadloppis som ett alternativ till de traditionella loppisarna. Promenadloppisarna blev mycket uppskattade så det är något som vi fortsätter att erbjuda en karta till varje sommar.